برای تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی، برای حصول اقتدار و عزت لازم، برای دست‌رسی به استقلال کامل، برای رسیدن به عدالت اجتماعی، برای خلق حماسه‌های ماندگار، برای حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و برای شکست توطئه‌های دشمنان؛ باید از حرکت جهادی و تفکر ناب بسیجی بهره گرفت.