از آن جائی که مسئولیت کارهای منتخب به صورت مستقیم بر عهده‌ی انتخاب‌کنندگان نیز می‌باشد، باید فرد اصلح را انتخاب کرد تا با انتخاب اصلح کمـتر گرفتار شویم و مجـبور شویـم پاسخ‌گوی عملکـرد منتخـب باشیـم. پیامبر گرامی اسلام در این زمینه می‌فرماید: اَصلِح وَزیرَکَ فَاِنَّهُ الَّذی یقُودُکَ اِلَی الجَنَّةِ اَوِ النّارِ؛ وزیر خود را صالح گردان، زیرا همانا او کسی است که تو را به بهشت یا جهنم می‌برد.