با انتخاب اصلح جلوی خیانت گرفته می‌شود، و انتخاب غیر اصلح خیانت به جامعه اسلامی است.

پیامبر گرامی اسلام در این زمینه می‌فرماید: مَنِ استَعمَلَ عامِلاً مِنَ المُسلِمینَ وَ هُوَ یعلَمُ اَنَّ فیهِم اَولَی بِذلِکَ مِنهُ وَ اَعلَمُ بِکِتابِ اللهِ وَ سُنَّةِ نَبِیهِ فَقَد خانَ اللهَ وَ رَسولَه وَ جَمیعَ المُسلِمینَ؛ هر کس از مسلمانان کارگزاری را بر مسئولیتی بگمارد، در حالی که می‌داند در میان مسلمانان، از او شایسته‌تر و داناتر به کتاب خدا و سنت پیامبر وجود دارد، بی‌تردید به خدا و پیامبر و جمیع مسلمانان خیانت کرده است.