حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در توصیف حضرت امام محمد باقـر عَلَیهِ السَّلام می‌فرماید:

ما مفتخریم که “باقرالعلوم” بالاترین شخصیـت تاریـخ است و کسـی جز خدای تعالی و رسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ آلِهِ وسَلَّم و ائمه‌ی معصومین عَلَيْهِمُ‌الْسَّلام مقام او را درک نکرده و نتوانند درک کنند؛ از ما است.