دعای عرفه

دعای عرفه

هـم راه و رسـم گسسـتن از غیـر را یـاد می‌دهـد هم راه و رسم پیوستن به مبدأ هستی را نشان می‌دهد هم راه و رسم ارتباط با خالق هستی را نشان می‌دهد هم ادب سخن گفتن با پروردگار عالم را بیان می‌کند هم از خالق هستی چگونه درخواست کردن را می‌آموزد هم از خالق هستی چه چیز خواستن را نشان می‌دهد و هم زيباترين خواسته‌ها و بهترین مطالبات را معرفی می‌کند.

نوشته های مشابه

← نوشته قبلی

نوشته بعدی →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.