راهپیمائی باشکوه و حماسی اربعین حسینی

حکومت مصلح جهانی و منجی بشریت حضرت مهدی موعود به مقدماتی نیاز دارد مانند:

1. سرمایه‌های انسانی
2. هم صدائی، وحدت و برادری
3. زندگی مسالمت آمیز ملل مسلمان
4. آشنائی جهان با چهره واقعی شیعه
5. آشنائی با رهبری حکومت جهانی
6. نمونه قابل ارائه
همه این مقدمات در راهپیمائی باشکوه و حماسی اربعین حسینی فراهم می‌شود.

نوشته های مشابه

← نوشته قبلی

نوشته بعدی →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.