حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در باره شخصیت فاطمه زهرا می‌فرماید:

فجر درخشانی است که از گریبان او خورشید امامت و ولایت و نبوت درخشیده است.

آسمان بلند و رفیعی است که در آغوش آن ستاره‌های فروزان ولایت قرار گرفته است.