یکی از دلائل تأکید ائمه بر خواندن زیارت اربعین محتوای زیارت است که معرفت‌زا است. زیارت اربعین یكی از زیارت های مستند و معتبر شیعه است كه در عین ایجاز و اختصار از جامیعت بالا، از مضامین بسیار بلند و از ناب‌ترین مفاهیم برخوردار است. زیارت اربعین در عین ایجاز و اختصار؛ گزارش جامعی از حادثه دلخراش و در عین حال حماسی عاشورا است.