حضرت امام در راستای آیه

“أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ”

با حرکت‌اش، با نهضت‌اش و با رهبری‌اش،

آرزوي ديرين هزاران پيامبر را جامه عمل پوشاند.