متقیان تشنه‌ی هدایت،
بارقه‌ای از آنچه به نور تقوی از این سرچشمه جوشان “هُدًى لِلْمُتَّقِینَ” هدایت یافته‌اند،
برای عاشقان سوخته هدایت الله به ارمغان آورند.

امام خمینی رحمت الله علیه