ماه شعبان ماه با عظمت و با شرافتی است و میلاد با سعادت برگزیدگان الهی بر عظمت و شـرافت آن افزوده است. حضرت امام حسین عَلَیهِ‌اَلسَّلاَم،  حضرت بقیه الله الاعظم عج الله فرجه الشریف، حضـرت امام سجـاد عَلَیـهِ‌اَلسَّلاَم ،حضرت ابوالفضـل سَلامُ‌الله‌عَلَیْه و حضرت علی اکبر سَلامُ‌الله‌عَلَیْه