امامت امام جواد در خردسالگی: ظهور یکی از جنبه‌های قدرت لایزال خداوند تبارک و تعالی و یکی از معجزات الهی است. آن بزرگوار با امامت‌‌اش در کودکی، حجت امامت گشت و زمینه امامت دو امام خردسال بعدی یعنی امام دهم و امام دوازدهم را فراهم نمود.