حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات

حضور پُرشور و حداکثری در انتخابات نشان اعتماد ملّت به نظام است؛

حضور پُرشور و حداکثری در انتخابات نشان وفاداری مردم به کشور است؛

حضور پُرشور و حداکثری در انتخابات نشان عزم ملی بر حفظ نظام است؛

حضور پُرشور و حداکثری در انتخابات پشتوانه‌ی مردمی از نظام است؛

حضور پُرشور و حداکثری در انتخابات برای کشور اعتبار آفرین است؛

حضور پُرشور و حداکثری در انتخابات قوت آفرین، قدرت آفرین، اقتدار آفرین، امنیت آفرین، عزت آفرین و عظمت آفرین است؛

حضور پُرشور و حداکثری در انتخابات موجب تقویت همبستگی و سبب وحدت ملی و تضمین کننده‌ی امنیت کشور و تأیید کننده‌ی مشروعیت نظام است.


چگونه حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات امنیت آفرین است؟

برای همگان روشن است که شکاف در بدنه‌ی هر کشوری، زمینه ساز نفوذ بیگانگان است، دشمن برای ضربه زدن به یک کشور، نیاز به نفوذ دارد و نفوذ محقق نمی‌شود، مگر آن که در بین ملت شکاف ایجاد شود و حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات جلوی آن را می‌گیرد. چرا که حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات حکایت از یک پارچگی ملت دارد و حکایت از این دارد که در بین ملت شکافی نیست و راهی برای نفوذ و ضربه زدن بیگانه، وجود ندارد.


 چگونه حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات امنیت آفرین است؟

برای همگان روشن است که دو صدایی در هر کشوری، زمینه ساز نفوذ و ضربه زدن بیگانگان است، و حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات پیام یک صدایی می‌دهد و پیام وحدت و اتحاد می‌دهد و حکایت از این دارد که ملت متحد هستند و برای نفوذ و ضربه زدن دشمن، راهی وجود ندارد.


حضور پُرشور و حداکثری در انتخابات نشان اعتماد ملّت به نظام است؛

حضور پُرشور و حداکثری در انتخابات نشان وفاداری مردم به کشور است؛

حضور پُرشور و حداکثری در انتخابات نشان عزم ملی بر حفظ نظام است؛

حضور پُرشور و حداکثری در انتخابات پشتوانه‌ی مردمی از نظام است؛

حضور پُرشور و حداکثری در انتخابات برای کشور اعتبار آفرین است؛

حضور پُرشور و حداکثری در انتخابات قوت آفرین، قدرت آفرین، اقتدار آفرین، امنیت آفرین، عزت آفرین و عظمت آفرین است؛

حضور پُرشور و حداکثری در انتخابات موجب تقویت همبستگی و سبب وحدت ملی و تضمین کننده‌ی امنیت کشور و تأیید کننده‌ی مشروعیت نظام است.

 

حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات ، تهدیدات خارجی را از کشور دور می‌کند، توطئه‌ی بیگانگان را خنثی می‌سازد، دشمن را مأیوس می‌کند و برای کشور امنیت می‌آورد.

 

چگونه حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات امنیت آفرین است؟

برای همگان روشن است که شکاف در بدنه‌ی هر کشوری، زمینه ساز نفوذ بیگانگان است، دشمن برای ضربه زدن به یک کشور و به یک ملت، نیاز به نفوذ دارد و نفوذ محقق نمی‌شود، مگر آن که در بین ملت شکاف ایجاد شود تا بتواند نفوذ کند و به آن کشور و دولت و مردم ضربه بزند و حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات جلوی آن را می‌گیرد. چرا که حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات حکایت از یک پارچگی ملت دارد، حکایت از عشق و علاقه مردم به نظامشان دارد، حکایت از اعتماد ملّت و وفاداری مردم به نظام دارد، حکایت از عزم ملی بر حفظ نظام و پشتوانه‌ی مردمی دارد و حکایت از این دارد که در بین ملت شکافی نیست و راهی برای نفوذ و ضربه زدن دشمن، وجود ندارد.

 

برای همگان روشن است که دو صدایی در هر کشوری، زمینه ساز نفوذ و ضربه زدن بیگانگان است، و حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات پیام یک صدایی می‌دهد، پیام وحدت و اتحاد می‌دهد، پیام هم‌بستگی عمومی می‌دهد و حکایت از این دارد که ملت متحد هستند و برای نفوذ و ضربه زدن دشمن، راهی وجود ندارد، در نتیجه راه نفوذ دشمن را می‌بندد و جلوی ضربه زدن دشمن بر کشور را می‌گیرد و امنیت بر کشور حاکم می‌کند.

 

با حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات برای ظهور آماده می‌شویم؛

با حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات برای فرج منجی جهانی آماده می‌شویم؛

با حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات برای ظهور مصلح بشریت، آماده می‌شویم؛

با حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات مقدمات قیام یگانه ذخیره‌ی الهی آماده می‌شود؛

حضور پُرشور و حداکثری مردم در انتخابات تمرین برای برپایی حکومت جهانی امام زمان است.

 

با احراز صلاحیت دقیق‌تر، با انتخابات پرشورتر، با انتخاب اصلح و مطالبه‌گری از منتخب؛ به استقبال ظهور برویم.

 

نوشته های مشابه

← نوشته قبلی

نوشته بعدی →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *