احکام ماه مبارک رمضان بخش هشتم

 مبطلات روزه (4) فرو بردن سر در آب

فرو بردن سر در آب، در حال روزه در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد؟

فرو بردن سر در آب به صورت عمد و در حال اختیار روزه را باطل می‌کند و قضا و كفاره واجب می‌شود.

 

آیا منظور از فرو بردن سر در آب، تمام سر است یا بخشی از آن؟

منظور فرو بردن تمام سر در آب است.

 

فرو بردن نصف سر در یك دفعه و نصف دیگر در دفعه دیگر چه حکمی دارد؟

اشکال ندارد و روزه صحیح است.

 

آیا موی سر جزء سر به حساب می‌آید که اگر بیرون باشد بگوئیم همه سر در آب نرفته و روزه باطل نیست؟

خیر موی سر جزء سر نیست و اگر تمام سر عمدی و اختیاری در زیر آب رود، روزه باطل است گرچه موهای سر بیرون باشد.

 

در ماه مبارک رمضان آیا بدن هم باید در آب باشد تا روزه باطل شود یا خیر؟

فرقی نمی‌کند چه بدن در آب باشد و سر زیر آب برود و چه بدن بیرون از آب باشد و سر زیر آب برود.

 

اگر بدن بدون سر در آب فرو رود چه حکمی در ماه مبارک رمضان دارد؟

اشکال ندارد و روزه صحیح است.

 

قرار گرفتن سر در زیر دوش حمام چه حکمی در ماه مبارک رمضان دارد؟

اشکال ندارد، آن چه روزه را باطل می‌کند فروبردن تمام سر در آب است نه سر را زیر آب بردن مثل زیر دوش رفتن، این روزه را باطل نمی‌کند.

 

قرار گرفتن سر در زیر لوله آب چند اینچی چه حکمی در ماه مبارک رمضان دارد؟

اگر به صورتی باشد که در یک زمان آب خارج شده، تمام سر را بگیرد در حکم فروبردن تمام سر در آب است و روزه را باطل می‌کند و الا اشکال ندارد.

 

در ماه مبارک رمضان اگر فراموش کرد که روزه است و تمام سر را در آب فرو برد وظیفه‌اش چیست؟

اگر تا زمانی که سرش زیر آب است متوجه روزه نباشد اشکال ندارد اما اگر هنگامی که سرش زیر آب است متوجه شد که روزه است باید سریع سر را از آب خارج کند و روزه او صحیح است و اگر سر را خارج نکرد روزه‌اش باطل می‌شود.

 

اگر سر روزه‌داری را به زور در ماه مبارک رمضان ، در آب فروبرند یا در کنار استخر بود و او را داخل استخر انداختند، حکمش چیست؟

به مجردی که سر او را رها کردند یا به مجردی که در استخر قرار گرفت باید سر را از آب خارج کند و روزه او صحیح است و الا روزه‌اش باطل می‌شود.

 

اگر بی اختیار در آب بیفتد حکمش در ماه مبارک رمضان چیست؟

باید به سرعت سر را از آب خارج كند

 

حکم غریق نجات در ماه مبارک رمضان چیست؟

گرچه نجات غریق واجب است اما اگر در حال نجات غریق، سر در آب فرو رود، روزه باطل است.

 

اگر فراموش كند كه ماه مبارک رمضان روزه است و به نیت غسل سر را در آب فرو ببرد، روزه و غسل او چه حکمی دارد؟

روزه و غسل صحیح است.

 

اگر بداند كه روزه است و عمداً برای غسل سر را در آب فرو برد حکم آن چیست؟

هم غسل او و هم روزه او باطل است. مگر آنكه در همان زیر آب توبه نماید و در حال خارج شدن از آب نیت غسل كند كه در این صورت غسل او صحیح است.

 

اگر کسی روزه قضای ماه مبارک رمضان را گرفته و عمداً برای غسل سر را در آب فرو برد حکم آن چیست؟

در این صورت روزه باطل می‌شود اما غسل او صحیح است.

 

کفاره فروبردن سر در ماه مبارک رمضان در زیر آب چیست؟

باید قضای روزه‌ی آن روز را بگیرد و کفاره‌ی آن را هم بجا آورد یعنی یا 60 روز روزه بگیرد یا 60 فقیر را اطعام دهد.

 

برای مطالعه بیشتر احکام ماه مبارک رمضان اینجا کلیک کنید

نوشته های مشابه

← نوشته قبلی

نوشته بعدی →

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.